ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

телефон: 8 (716 48) 9-12-01
e-mail: zha.maslikhat@akmo.gov.kz